Rag\25: Helmond. Centraal Theater. Wijzigen: tel. 9 in: „tel. 2023". Hillegom. Wijzigen: J. Alphenaar in: „C. Alphenaar". Toevoegen na F. G. Resi: „(privé-adres: Ruyterweg 46, Castricum)". j. 27: Ierseke. Toevoegen: Pag. 27:JkSure. Schrappen: Bioscoop „Terwisga", Midstraat A. 300, enz. Toevoegen: .Bio scoop Tolhuis, D. J. Schouten, corr.- adres: Veldmanstraat 131 A, Joure. (Zie onder St. Anna Parochie)". Kaatsheuvel. Wijzigen: Firma Nieuwe Bioscoop in: „Firma Biemans Biosco- Toevoegen na tel. 3200: ,,(J. elsdijk, leider)". th: Toevoegen bij „Zie ook onder": am". stricht. Palace Theater. Toevoegen tel. 5662: „(F. L. A. Zeguers, lei- sevoegen tusschen Middelburg en Naaldwijk: „Mill (AHT Zuiden) Geea^kengetal Ixor Theater, (zaal Hermsen), Kerk straat 134, N.V. Gofilex. corr.-adres: Steenschuur 17, Leiden, tel. 21310. (Zie verder onder Best)". 3ag.31: Toevoeger^tusschen Noordwijk-Binnen en Nu^fspeet: ïordwijkerhout (Afd. Westen) 2533 (district Haarlem) Bioscoop „De Zwaan", Dorpsstraat 26, tel. 362, (Mevr. W. J. Bonefang-de Bruin, leidster), A. Benno, corr.-adres: Duvenvoordestraat 92, Haarlem, tel. 12723 (K 2500), (b.g.g. boodsch. dienst 08)". i: Nijkerk: Toevoegen: Dag. 31: Nijmegen. Schrappen: Canisius Thea ter, Oranjesfngel 1, tel. 21028, N.V. Con- certgej?duw „De Vereeniging", corr.- idres: Ubb er gsch e veldweg 25, M. L. Jeinum, dir. Tevens schrappen: x Nood- exploitatie. Pag.3l: Nijrpégen: Wijzigen: Bioscoop Elver- fg in: „Asta Theater". Wijzigen H. Elverding in: „K. W. *Elverding". Nijmegen^City Theater. Wijzigen P. J. van jtef Mars in: „Erven P. J. van der Pag. 3: Paa.3 Oisterwijk. Nieuwe Bioscoop. Wijzigen: Firma Nieuwe Bioscoop in: „Firma Bie mans Bioscopen". Luxor Theater. Toevoegen: Gastel. Wijzigen: Firma Filmbe- Rovo in: „Firma Bioscoop- en Tr?£~ teronderneming Rovo". ppine. Toevoegen: stein. Wijzigen: Walstraal 'A. 92 ^Landpoortstraat A. 154a". oevoegen tusschen Reuver en Rhenen: „Reyen^Ard. Zuiden) Ge^n kengetal) ■armonie Bioscoop, Kerkstraat B. «!98, Firma A. A. P. M. Aarts A. A. A*ts- Brouwers, corr.-adres: Kerkstraat B, 268' dam. Prinses Theater. Toevoegen ij „Zie ook onder": V ,'s-Gravenhage-Corso". rdam. Rex Theater. Schrappen: Schijndel. Schr>*£p"en: City Theater, Dorpstraat^T 146, W. A. van Dun, corr.-ap>e's: Zuid-Oosterstraat 93, Tit buj^tel. 5066. (Zie ook onder Tilburg - evens schrappen: Varwoest. Toevoe gen: „City Theater, Hoofdstraat fy. f45 7, L. Steenbakkers. uis. Toevoegen: ergen. Wijzigen: C, va van Kil". g. Harmonie Bioscoop. „Niet in exploitatie". Pag.38 Toevoe- ïi: lburo^Royal Cinema. Schrappen: (J. vany&ün, leider), W. A. van Dun, corr.- a^res: Zuid-Oosterstraat 93, tel. 5066. Zie ook onder Schijndel). Toevoegen: ,F. A. J. M. Franken, corr.-adres: Bre- dascheweg 308". Wijzigen: Stadsschouwburg i kleine zaal) in: „Metropole ouwburg". Wijzigen: tel. 5066 in: icago Theater N.V. Wijzi- der in: „Bestuurder" Toevoegen na tel. 394: „(S. M. :r)". n: Paltzerweg 177, Den Dolder, loven 2859, K 3402 (District Utrecht), W. B. A. Swaak. Toevoegen: Joorderakerweg 158, Amsterdam, W. Oppenheim". 13 K:l in:

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1946 | | pagina 14