Wijziging naam- en adreslijst no. 2 26 Pag. 4 Afdclingsraad Schrappen: „E. J. Weier, Rotterdam (R)". Pag. 5 Afdeling Rotterdam Schrappen: „E. J. Weier, Rotterdam". Pag. 16 Amsterdam, Bio In deze theaterkolom schrappen Theater Desmet, Plantage Middenlaan 4a, tel. 5 58 28. Pag. 17 Amsterdam, Cineac Damrak Toevoegen achter J. A. Boskamp, leider: „Me- jufrouw S. Beijer, leidster". Pag. 17 Amsterdam Tussen City en Flora toevoegen: Theater Desmet, Plantage Middenlaan 4a, tel. 5 58 28, Comm. Venn. Desmet's Bioscoop Ex ploitatie, corr.-adres: Joh. Verhulststraat 123, tel. 72 17 42, T. M. J. Desmet, beherend vennoot (Mevrouw H. M. P. Desmet-Andriessen, T. J. M. Desmet, j. J. T. Desmet en Mr J. H. Passtoors, leiders). (Zie ook onder Uden.) Pag. 18 Amsterdam, Olympia Deze vermelding volledig schrappen. Pag. 20 Asten, Astra Theater De eerste vier regels van deze vermelding tot aan Pluvierenlaan aldus wijzigen: Astra Theater, M. den Dubbeldenstraat 37, tel. 15 23, N.V. Theatermaatschappij Gofilex i.o., corr.-adres: P. N. Brouwer (gemachtigde), Pag. 21 Baarle Nassau, Theater De Engel De vermelding N.V. Gofilex Driebergen als volgt veranderen: „N.V. Theatermaatschappij Gofilex, Bilthoven". idem op: pagina 22, Beneden Leeuwen; pagina 23, Boekei; pagina 24, Boxtel; pagina 26, Budel; pagina 23, Boekei; pagina 24, Boxtel; pagina 26 pagina 33, Etten; pagina 34, Gemert; pagina 42, 's-Heerenhoek (hierbij schrappen de vermelding gemeente Borssele); pagina 43, Heeze; pagina 48, Kerkdriel; pagina 49, Laren; pagina 54, MUI; pa gina 59, Oudenbosch; pagina 60, Ravenstein; pagina 73, Vught; pagina 74, Wehl; pagina 77, Zevenbergen. Pag. 25 Brunssum, Astoria In de eerste regel de leider W. G. A. M. This- sen veranderen in C. M. E. Tbissen. Pag. 28 Didam, Harmonie De eerste regel van deze vermelding schrappen aangezien de Harmonie Bioscoop is verplaatst naar een nieuw gebouw. De naam van de bio scoop is gewijzigd in Union Theater, Oude Raad huisstraat. Pag. 29 Dongen, Aurora Achter de accolade schrappen de plaats Goirle. Pag. 29 Drachten Toevoegen tussen Drachten en Afdeling Noorden „(gem. Smallingerland)". Pag. 30 Edam, Rito Theater Al hetgeen na tel. 17 25 is vermeld tot en met tel. no. 4 04 schrappen en in de plaats daarvan toevoegen J. de Boer. Pag. 35 Pag. 39 Pag. 39 Pag. 47 Pag. 50 Pag. 52 Pag. 53 Pag. 33 Franeker, Amicitia Schrappen na tel. 22 71M. J. Hogendijk leider en Mej. A. C. Hogendijk. In de plaats daarvan toevoegen: Firma Poortinga en Vlasman, P. A. Poortinga en B. Vlasman, firmanten. Goirle, Alpha Deze vermelding volledig schrappen. Groesbeek, Excelsior Schrappen „(Zie ook onder Rotterdam, Venster)" Groningen, Grand Toevoegen tussen telefoon en Mevrouw F. F. de Vries-Evenhuis: ,,(H. Kuipers, leider),". Hulst, Bioscoop en Concertgebouw Toevoegen na tel. 20 30 „(S. C. Stelling, leider),". Lemelerveld Achter deze plaats toevoegen „(gem. Dalfsen)". Maarssen, Harmonie De leider J. Brons wijzigen in P. L. Hiele. Maastricht, Lux Achter de accolade de plaats Meerssen schrap pen. Maastricht, Palace Toevoegen achter het telefoonnummer van Pa lace en Studio: (C. Coenen, leider). Meerssen, Mebio Deze vermelding volledig schrappen. Meppel, Luxor De leider F. Staal veranderen in H. van Faassen. Middelburg, Electro Achter de accolade de naam H. Vermeulen wij zigen in: H. Vermeule. Pag. 56 Nijmegen, Asta Schrappen K. W. Elverding, directeur. Pag. 58 Oostmarsum, Odemarus Deze vermelding volledig schrappen. Pag. 61 Roosendaal, City Achter de naam J. B. Bruglemans-Scherrer toe voegen: leidster. Pag. 62 Rotterdam, Colosseum De leider J. H. Stelwagen wijzigen in: R. K. Len- ting. Pag. 63 Rotterdam, Theater 't Venster Deze vermelding als volgt veranderen: Theater 't Venster, Gouvernestraat 129, tel. 25 19 00, Belegging- en Beheermaatschappij Ve- lasquez N.V., corr.-adres: Marnixstraat 404, Am sterdam, tel. 020-23 70 58, Drs W. Hofman en Mr P. Meerburg, directeuren. Pag. 64 Schaesberg, Asta Het tel.no. 14 83 veranderen in: 34 83. Pag. 66 Soestdijk, City Deze vermelding volledig schrappen. Pag. 69 Uden, Parisien Cinema Parisien, Kon. Wilhelminastraat 3, tel. 25 84, Comm. Venn. Desmet's Bioscoop Exploi tatie, corr.-adres: Joh. Verhulststraat 123, Am sterdam, tel. 020-72 17 42, T. M. J. Desmet, be herend vennoot. (Zie verder onder: Amsterdam- Desmet.)

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1966 | | pagina 26