DER WERKZAAMHEDEN VAN DEN NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP BOND OVER HETJAARI934 J- UIT GEBRACHT DOOR DEN DIRECTEUR, A. DE HOOP, AAN DE J A A R L IJ K- SCHE LEDENVERGADERING VERSLAG' AMSTERDAM APRIL 1935

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1934 | | pagina 1