DER WERKZAAMHEDEN VAN DEN NEDERLANDSCHEN BIOSCOOP BOND OVER HET }AAR 1936, UIT- GEBRACHT DOOR DEN DIRECTEUR, A. DE HOOP, AAN DE JAARLUK- SCHE LEDENVERGADERING VERSLAG AMSTERDAM - MAART 1937

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1936 | | pagina 1