1948 OVER N. B. B. DER WERKZAAMHEDEN Verslag JAN LUYKENSTRAAT 2 AMSTERDAM-ZUID TELEFOON 23014-23126 VAN DE NEDERLANDSCHE BIOSCOOP-BOND UITGEBRACHT NAMENS HET HOOFDBESTUUR DOOR J. G. J. BOSMAN, DIRECTEUR VAN DE BOND, AAN DE JAARLIJKSE LEDENVERGADE RING OP MAANDAG 28 MAART 1949, IN HOTEL „KRASNAPOLSKY" TE AMSTERDAM.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1948 | | pagina 1