ERSLAG 1950 OVEB N. B. B. di;h werkzaamheden V JAN LUYKENSTRAAT 2 •\MSTERD AM-Z lil) TELEFOON 23014-2.1 126 VAN DE NEÜERI.ANDSCHE BIOSCOOP-BONI) UITGEBRACHT NAMENS HET HOOFDBESTUUR DOOR J. G. J. BOSMAN. DIRECTEUR VAN DE BOND, AAN DE JAARLIJKSE LEDENVERGADE RING OP MAANDAG 23 APRIL 1951, IN HOTEL „KRASNAPOLSKY" TE AMSTERDAM.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1950 | | pagina 1