VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM TELEFOON 99261 (3 LIJNEN) IN DIT NUMMER: 15de JAARGANG 14 MAART 1953 DE DERDE DIMENSIE - IN MEMORIAM - DIPLOMA'S 1953 - GEWIJZIGD ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT - TOELATING LID MAATSCHAP - BE√čINDIGING LIDMAAT SCHAP - AANMELDING LIDMAATSCHAP - LIQUIDATIE WAARBORGSOMMEN - BELAS TING OP VERMAKELIJKHEDEN - 25 JAAR CENTRALE FILMKEURING - NIEUWS UIT HET BUITENLAND - NIEUWS UIT DE CABI NE - JAARVERGADERING DER BEDRIJFSAF DELING FILMVERHUURDERS - WIJZI GINGEN NAAM- EN ADRESLIJST - ARBI TRALE VONNISSEN IN HOGER BEROEP - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER - CENTRALE COMMISSIE VOOR DE FILMKEU RING. Officieel orgaan BIOSCOOP-BOND No. 172

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 1