VAN DEN NEDERLANDSCHEN REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM iTELEFOON 99261 (3 LIJNEN) IN DIT NUMMER: 15de JAARGANG 30 APRIL 1953 BIJ DE VERJAARDAG ONZER KONINGIN - OVERLEG OVER DE VERMAKELIJKHEIDSBE- LASTING - REVOLUTIE OF EVOLUTIE? - DE DERDE DIMENSIE - HOGE INZET - GE WIJZIGD ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT - TOELATING LIDMAATSCHAP - BEËNDI- GING LIDMAATSCHAP - LIQUIDATIE WAARBORGSOMMEN - BELASTING OP VERMAKELIJKHEDEN - JAARVERGADERING DER BEDRIJFSAFDELING FILMFABRIKANTEN EN FILMPRODUCENTEN - JAARVERGADE RING BIOSCOOPRECLAME-EXPLOITANTEN - NIEUWS UIT HET BUITENLAND - OP BRENGST KERSTCOLLECTE - NIETIGHEIDS- PROCEDURES - NIEUWS UIT DE CABINE - WIJZIGINGEN NAAM- EN ADRESLIJST - UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER - CENTRALE COMMISSIE VOOR DE FILM KEURING. Officieel orgaan BIOSCOOP-BOND No. 173

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 1