VAN DEN NEDERLANDSCHEN KI r\ 17A REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM ■hhhhhhh TELEFOON 99261 (3 LIJNEN) IN DIT NUMMER: DE NIEUWE ZONDAGSWET - BESLUITEN VAN DE INTERNATIONALE UNIE VAN BIO SCOOPEXPLOITANTEN - VERGADERING LEDENRAAD - KEURING VAN VOORFILMS - GEWIJZIGD ALGEMEEN BEDRIJFSREGLE- MENT - TOELATING LIDMAATSCHAP - BEËINDIGING LIDMAATSCHAP - AANMEL DING DONATEURSCHAP - BEËINDIGING DONATEURSCHAP - LIQUIDATIE WAAR BORGSOMMEN - INHOUDSOPGAVE OFFICIEEL ORGAAN - BELASTING OP VERMAKELIJKHEDEN - OPBRENGST ZOMER- COLLECTE BIO - GEEN VOORBARIGE PUBLICATIE VAN PRODUCTIEPLANNEN - RAPPORT OVER DE „NEW LOOK" - HAND LEIDING VOOR STEREOSCOPISCHE PRO JECTIE - FILM EN JEUGD - DIPLOMA'S 1954 - NIEUWS UIT HET BUITENLAND - NIEUWS UIT DE CABINE - UITSLAGEN OPERATEURSEXAMENS - IN EN BUITEN DE STUDIO'S - NAKEURING - WIJZIGING NAAM- EN ADRESLIJST - TOEPASSING VAN ARTIKEL 15 DER STATUTEN - BESLISSING LEDENRAAD - ARBITRALE VONNISSEN IN HOGER BEROEP - UITSPRAKEN COMMISSIE VAN GESCHILLEN - INSCHRIJVING IN HET NAAMREGISTER - CENTRALE COMMISSIE VOOR DE FILMKEURING 15de JAARGANG Officieel orgaan BIOSCOOP-BOND

Historie Film- en Bioscoopbranche

Officieel Orgaan | 1953 | | pagina 1